Sign In
Paying the right social grant, to the right person, at the right time and place. NJALO!
search

Emergency Numbers

SASSA Slide Gallery
Kwazulu-Natal Service Offices

District Local Office Municipality Ward ID
Amajuba Charlestown Newcastle 52502025
Amajuba Dannhauser Dannhauser 52504002
Amajuba Madadeni Newcastle 52502028
Amajuba Newcastle Newcastle 52502034
Amajuba Osizweni Newcastle 52502011
Amajuba Utrecht Emadlangeni 52503002
eThekwini Chatsworth eThekwini 59500073
eThekwini Chesterville eThekwini 59500024
eThekwini Clermont eThekwini 59500022
eThekwini Durban eThekwini 59500026
eThekwini Inanda eThekwini 59500055
eThekwini KwaMashu eThekwini 59500046
eThekwini Lamontville eThekwini 59500075
eThekwini Mpumalanga KZN eThekwini 59500091
eThekwini Nsimbini eThekwini 59500024
eThekwini Phoenix eThekwini 59500049
eThekwini Pinetown eThekwini 59500018
eThekwini Profit Isaiah Shembe eThekwini 59500022
eThekwini Umbumbulu eThekwini 59500096
eThekwini Umlazi eThekwini 59500082
eThekwini UMNINI eThekwini 59500098
eThekwini Verulam eThekwini 59500106
iLembe Kwadukuza (Stanger) KwaDukuza 52902019
iLembe Mandeni Mandeni 52901003
iLembe Maphumulo Maphumulo 52904010
iLembe Ndwedwe Ndwedwe 52903015
Sisonke Hlanganani (KZN) Dr Nkosazana Dlamini Zuma 54306011
Sisonke Ixopo Ubuhlebezwe 54304002
Sisonke Kokstad Greater Kokstad 54303003
Sisonke Umzimkhulu Umzimkhulu 54305016
Sisonke Underberg Dr Nkosazana Dlamini Zuma 54306003
Ugu Gamalakhe Ray Nkonyeni 52106026
Ugu Harding uMuziwabantu 52104003
Ugu Izingolweni Ray Nkonyeni 52106033
Ugu Phungashe Umzumbe 52103004
Ugu Port Shepstone Ray Nkonyeni 52106018
Ugu Umzinto Umdoni 52102011
Ugu Umzumbe Ray Nkonyeni 52106013
Ugu Vulamehlo Umdoni 52102019
Umgungundlovu Bhamshela uMshwathi 52201005
Umgungundlovu Camperdown Mkhambathini 52206003
Umgungundlovu Howick uMngeni 52202002
Umgungundlovu Impendle Impendle 52204003
Umgungundlovu Mooi River Mpofana 52203001
Umgungundlovu New Hanover uMshwathi 52201002
Umgungundlovu Pietermaritzburg LO The Msunduzi 52205032
Umgungundlovu Raisethorpe The Msunduzi 52205031
Umgungundlovu Richmond KZN Richmond 52207001
Umgungundlovu Vulindlela The Msunduzi 52205021
Umkhanyakude Hlabisa Big Five Hlabisa 52706012
Umkhanyakude Ingwavuma Jozini 52702014
Umkhanyakude Kwangwanase (Manguzi) Umhlabuyalingana 52701004
Umkhanyakude Mbazwana Umhlabuyalingana 52701003
Umkhanyakude Mtubatuba/ Kwamsane Mtubatuba 52705005
Umkhanyakude Ubombo Jozini 52702020
Umzinyathi Dundee Endumeni 52401005
Umzinyathi Glencoe Endumeni 52401007
Umzinyathi Greytown Umvoti 52405009
Umzinyathi Kranskop Umvoti 52405005
Umzinyathi Msinga Msinga 52404014
Umzinyathi Nquthu Nqutu 52402006
Uthukela Bergville Okhahlamba 52305011
Uthukela Dukuza Okhahlamba 52305004
Uthukela Ekuvukeni Alfred Duma 52308033
Uthukela Estcourt Inkosi Langalibalele 52307010
Uthukela Ezakheni Alfred Duma 52308007
Uthukela Ladysmith Alfred Duma 52308012
Uthukela Weenen Inkosi Langalibalele 52307020
Uthungulu Eshowe uMlalazi 52804011
Uthungulu Esikhaleni uMlalazi 52804020
Uthungulu Melmoth Mthonjaneni 52805003
Uthungulu Ngwelezane uMhlathuze 52802025
Uthungulu Nkandla Nkandla 52806011
Uthungulu Richards Bay uMhlathuze 52802002
Zululand Babanango Ulundi 52606016
Zululand Louwsburg Abaqulusi 52603001
Zululand Mahlabatini Ulundi 52606012
Zululand Mondlo Abaqulusi 52603019
Zululand Nongoma Nongoma 52605019
Zululand Paulpietersburg eDumbe 52601003
Zululand Pongola uPhongolo 52602011
Zululand Vryheid Abaqulusi 52603022

SASSA TwitterSASSA FaceBook