Sassa Image Slider
  • sassa01
  • sassa03
  • sassa02
  • sassa04
  • sassa05
  • sassa06
  • sassa07
  • sassa08
sassa011 sassa033 sassa022 sassa044 sassa055 sassa066 sassa077 sassa088

‚Äč

KZN Service Offices
Local Offices Head of Office Telephone Number Cellphone Number
Chatsworth Mr Alvive Haripersad 031-31058604 -
Durban Mr JJ Xaba 031-3010437 083 9691972
Inanda Mr Segren Govender 031-5101 569 084 7772 308
KwaDukuza Mr Vincent Bulunga 032-5517000 072 1001 817
Kwa-Mashu Mr Jerome Mkhize 031-5032 389 084 0985 965
Maphumulo Mr Paul Thusi 032-4812 098/ 93 082 6746 662
Mpumalanga Mr Richard Thomas 031-7711 341 076 2657 392
Ndwedwe Mr Freddy Perumal 032-5323 008 082 7770 361
Phoenix Ms Maria Majola 031-5078 827 082 5926 501
Pinetown Mr Jabulani Gumede 031-7162 600 079 2255 253
Umbumbulu Mrs Zodwa Macaringue 031-9150 011 074 8864 141
Umlazi Mr Njabulo Mthembu 031-9188 800 082 5377 694
Verulam Ms Vanitha Dayaran 032-5331 178 084 5826 115
Mandini Ms Nelisiwe Mpungose 032-4541912 073 3565 628
Office Name Rank Official's Full Name Telephone Number Cellphone Number
Ulundi District Office District Manager Mr. Themba Masondo 035 874 6101
035 874 6129
083 679 0857
Mahlabathini Assistant Manager Mr. Cebolenkosi Ngwane 035 873 8236 082 878 3811
Inkanyezi Manager
Assistant Manager
Mr. Zenzele Mchunu
Ms Nokuthula Gina
035 473 1200
035 474 1152
082 685 5087
072 900 6461
Louwsburg Team Leader Ms Nkosingiphile Khanyi 034 907 6200 073 351 0598
Mbazwana Assistant Manager Mr. Thamsanqa Mbatha 035 571 6062 082 620 8426
Vryheid Assistant Manager Mr. Reginald Xhakaza 034 989 6603 082 485 9165
Esikhaleni Manager
Assistant Manager
Mrs. Sibongile Zwane
Mr. Mbonisi Dube
035 796 8321
035 796 8321
073 131 4671
082 674 9710
Mondlo Manager
Assistant Manager
Mr. Thokozani Zungu
Mr. Mapipi Buthelezi
034 933 0304
034 933 0307
072 624 0877
082 385 8397
Babanango Assistant Manager Mr. Velezweni Shandu 035 874 6300 073 443 4014
Melmoth Assistant Manager
Team Leader
Mrs. Ncamsile Nhleko
Ms Nobuhle Mdladla
035 450 3249
-
082 509 3420
076 520 1767
Nongoma Manager
Assistant Manager
Mrs. Mumsy Zulu
Ms Nikiwe Shembe
035 831 3133
035 831 0142
082 979 2839
079 184 2038
KwaMsane Assistant Manager
Team Leader
Ms Nesi Ndlazi
Ms Nompumelo Mazibuko
035 551 1850
035 551 9101
082 477 6260
073 212 2298
Paulpietersburg Assistant Manager
Team Leader
Mr. Mandla Buthelezi
Ms Nonkululeko Hadebe
034 996 7023
-
078 452 4500
073 124 1676
Hlabisa Assistant Manager
Team Leader
Ms Gabsile Zulu
Ms Florence Khumalo
035 838 1163
-
082 721 5262
078 792 5915
Richards Bay Assistant Manager
Team Leader
Mr. Russell Mbuyisa
Mrs. Anna Von Rooyen
035 797 5136
-
084 225 5231
073 794 2749
Lower Mfolozi Manager
Assistant Manager
Mrs. Generose Mhlongo
Ms Lindiwe Ngema
035 794 1061
035 794 2395
082 511 8333
082 403 3782
Ubombo Assistant Manager
Team Leader
Mr. Dalton Myeni
Ms Xolisile Zondi
035 595 1090
035 595 1238
071 429 9031
082 843 5640
Pongola Assistant Manager
Team Leader
Miss Jabulisile Biyela
Mrs. Sithembile Magwaza
034 413 9800
-
072 120 6540
072 146 1876
Manguzi Manager
Team Leader
Mr. Jezreel Govender
Ms Thembekile Shongwe
035 592 9861
035 592 9549
084 3940 554
078 194 4947
Ingwavuma Assistant Manager
Team Leader
Mr. Bhekuzulu Xulu
Mr. Sithembiso Myeni
035 591 2109
035 591 2100
072 0855866
082 861 9441
Nkandla Assistant Manager Ms Nelisiwe Khumalo 035 833 7600/10 072 524 1211
Local Office Official's Full Name Telephone Number Cellphone Number
Newcastle Mr SF Mzelemu 034 3127 184/2513 082 3681 659
Madadeni Mrs NF Kunene 034 3143 070 073 142 8503
Utrecht Mr JB Ndima 034 3313 384 072 3965 391
072 8011 384
Utrecht Mr BW Kubheka 034 2711 921 072 2778 408
Dundee Mr SG Xaba 034 2181 313 083 2637 706
Glencoe Ms N Masondo 034 3932 490 072 8873 367
Dannhauser Mr M Madise 034 6212 350 084 7041 231
Osizweni Mr SS Malinga 034 3662 611 083 7935 758
084 8123 291
Ekuvukeni Mr SQ Mabuya 034 2611 525 073 3431 865
082 0745 756
Ladysmith Mr HT Mchunu 036 6311 170 072 1203 541
Estcourt Mrs Ramsoomar 036 3521 265/8 082 5814 908
Dukuza Ms N Shabangu 034 4388 400 076 6651 412
Emnambithi Mr MJ Mhlongo 036 6361 170 082 6627 207
Bergville Ms GE Hlengwa 036 4481 362 083 4593 405
Weenen Mr SA Mkhwanazi 036 3541 796 083 5872 046
Msinga Mr SR Manana 033 3930 059 073 5007 103
Greytown Mr KD Buthelezi 033 4171 446 079 5843 454
Kranskop Mr MA Mathonsi 033 4441 815 072 2689 469
Local Office Official's Full Name Telephone Number Cellphone Number
Camperdown Mr S Xulu 031 7851 349 082 3903 574
081 4647 496
Harding Ms Ayanda Ndlela 039 4331 291 083 7620 902
Hlanganani Mr Hlongwane 039 8329 423 076 2080 149
Howick Mrs R Singh 033 3302 978 083 7039 495
Impendle Ms J Mtshali 033 9960 947 083 9572 891
Ixopo Mr M Mdima 039 8342 160 072 3324 095
Izingolweni Nqongo 039 5347 023
039 5341 758
084 9098 917
Kokstad Ms Msane 039 7273 556 083 9783 378
Mooi River Ms N Dludla 033 2632 053 072 0471 166
New Hanover Ms B Mchunu 033 5022 104 083 6071 982
PMB 390 Mr S Sibeko 033 2641 001 / 3 084 4750 325
Port Shepstone Mr J Xaba 039 6884 401 082 9520 794
Phungashe Mr T Dubazane 039 8357 253 073 1538 868
Raisethorpe Mr C Govindsamy 033 3871 351 083 6606 993
Richmond Ms N Dludla 033 2122 266 072 0471 166
Umzimkulu Mr Mazibuko 039 2590 212 084 9887 889
Umzinto Mr J Subromoney 039 9744 160
039 9741 501
083 5650 234
Umzumbe Mr T Mbhele 039 9721 647 083 3949 919
Underberg Mr Bongani Zulu 033 7012 245 078 6515 879
078 206 0030
Vulamehlo Mr Dube 039 9747 207 084 4985 718
Vulindlela Mr M Mdima 033 3981 279 072 2005 420