Sassa Image Slider
 • sassa01
 • sassa03
 • sassa02
 • sassa04
 • sassa05
 • sassa06
 • sassa07
 • sassa08
 • sassa09
 • sassa10
 • sassa11
 • sassa12
sassa011 sassa033 sassa022 sassa044 sassa055 sassa066 sassa077 sassa088 sassa089 sassa0810 sassa0811 sassa0812

‚Äč

Head Office and Regional Contacts

SASSA Head Office
SASSA House
501 Prodinsa Building
Cnr Steve Biko and Pretorius Streets
Pretoria

Private Bag X55662
Arcadia
Pretoria
0083

Tel: 012 400 2000 (Switchboard)
Website: www.sassa.gov.za

Free State
Iustitia Building
Cnr St. Andrews Street & Aliwal Street
Bloemfontein

Private Bag X20553
Bloemfontein
9300

Tel: 051 410 0804/5
Fax: 051 409 0862
E-Mail GrantEnquiriesFS@sassa.gov.za

KwaZulu Natal
1 Bank Street
Pietermaritzburg
3201

Private Bag X9146
Pietermaritzburg
3201

Tel: 033 846 3300
Fax: 033 846 9595
E-Mail GrantEnquiriesKZN@sassa.gov.za

Northern Cape
Du Toitspan Building
95-97 Du Toitspan Road
Kimberley
8301

Private Bag X6011
Kimberley
8300

Tel: 053 802 4900
Fax: 053 831 4038
E-Mail GrantEnquiriesNC@sassa.gov.za

Western Cape
Golden Acre
Adderley Street
Cape Town
8001

Private Bag X9189
Cape Town
8000

Tel: 021 469 0200
Fax: 021 469 0260
E-Mail GrantEnquiriesWC@sassa.gov.za

Grants Enquiries
SASSA Toll Free: 0800 60 10 11
E-Mail GrantEnquiries@sassa.gov.za

Eastern Cape
BKB Building
Cnr Fitzpatrick and Merino Road
Quigney

Private Bag X9001
Chiselhurst
East London
5200

Tel: 043 707 6300
Fax: 043 707 6487
E-Mail GrantEnquiriesEC@sassa.gov.za

Gauteng
28 Harrison Street
Johannesburg
2000
Private Bag X120
Marshalltown
2107

Tel: 011 241 8300
Fax: 011 241 8305
E-Mail GrantEnquiriesGP@sassa.gov.za

Limpopo
43 Landros Mare Street
Polokwane
0699

Private Bag X9677
Polokwane
0700

Tel: 015 291 7400
Fax: 015 291 7416
E-Mail GrantEnquiriesLIM@sassa.gov.za

North West
1st Industrial Site
Mahikeng
2735

Private Bag X44
Mmabatho
2735

Tel: 018 388 0060
Fax: 086 611 9740
E-Mail GrantEnquiriesNW@sassa.gov.za