KZN Services Offices

 

 

 

 

 

LOCAL OFFICES

 

HEAD OF OFFICE

 

TELEPHONE NO.

 

CELL NUMBER

CHATSWPORTH

MR ALVIVE HARIPERSAD

031-31058604

 

DURBAN

MR J J XABA

031-3010437

083 9691972 

INANDA

MR SEGREN GOVENDER

031-5101 569

084 7772 308

KWADUKUZA

MR VINCENT BULUNGA

032-5517000

072 1001 817

KWA-MASHU

MR JEROME MKHIZE    

031-5032 389

084 0985 965

MAPHUMULO

MR PUAL THUSI

032-4812 098/ 93

082 6746 662

MPUMALANGA

MR RICHARD THOMAS

031-7711 341

076 2657 392

NDWEDWE

MR FREDDY PERUMAL

032-5323 008

082 7770 361

PHOENIX

MS MARIA MAJOLA

031-5078 827

082 5926 501

PINETOWN

MR JABULANI GUMEDE

031-7162 600

079 2255 253

UMBUMBULU

MRS ZODWA MACARINGUE

031-9150 011

074 8864 141

UMLAZI

MR NJABULO MTHEMBU

031-9188 800

082 5377 694

VERULAM

MS VANITHA DAYARAN

032-5331 178

084 5826 115

MANDINI

MS NELISIWE MPUNGOSE

032-4541912

073 3565 628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name Of Office

Rank

Names & Surname   Of Official

Tel. Number

Cellular phone Number

Ulundi District Office

District Manager

Mr. Themba Masondo

035 874 6101

035 874 6129

083 679 0857

 

Mahlabathini

Assistant Manager

Mr. Cebolenkosi Ngwane

 

035 873 8236

082 878 3811

 

Inkanyezi

Manager

Assistant Manager

Mr. Zenzele Mchunu

Ms Nokuthula Gina

035 473 1200

035 474 1152

082 685 5087

072 900 6461

Louwsburg

Team Leader

Ms Nkosingiphile Khanyi

 

034 907 6200

073 351 0598

 

Mbazwana

Assistant Manager

Mr. Thamsanqa Mbatha

035 571 6062

082 620 8426

 

Vryheid

Assistant Manager

Mr. Reginald Xhakaza

 

034 989 6603

082 485 9165

Esikhaleni

 

Manager

Assistant Manager

Mrs. Sibongile Zwane

Mr. Mbonisi Dube

035 796 8321

035 796 8321

073 131 4671

082 674 9710

Mondlo

Manager

Assistant Manager

Mr. Thokozani Zungu

Mr. Mapipi Buthelezi

034 933 0304

034 933 0307

072 624 0877

082 385 8397

Babanango

Assistant Manager

 

Mr. Velezweni Shandu

 

035 874 6300

 

073 443 4014

 

Melmoth

Assistant Manager

Team Leader

Mrs. Ncamsile Nhleko

Ms Nobuhle Mdladla

035 450 3249

082 509 3420

076 520 1767

Nongoma

Manager

Assistant Manager

Mrs. Mumsy Zulu

Ms Nikiwe Shembe

035 831 3133

035 831 0142

082 979 2839

079 184 2038

KwaMsane

Assistant Manager

Team Leader

Ms Nesi Ndlazi

Ms Nompumelo Mazibuko

035 551 1850

035 551 9101

082 477 6260

073 212 2298

Paulpietersburg

Assistant Manager

Team Leader

Mr. Mandla Buthelezi

Ms Nonkululeko Hadebe

034 996 7023

078 452 4500

073 124 1676

Hlabisa

Assistant Manager

Team Leader

Ms Gabsile Zulu

Ms Florence Khumalo

035 838 1163

 

082 721 5262

078 792 5915

Richards Bay

Assistant Manager

Team Leader

Mr. Russell Mbuyisa

Mrs. Anna Von Rooyen

035 797 5136

 

 

084 225 5231

073 794 2749

Lower Mfolozi

Manager

Assistant Manager

Mrs. Generose Mhlongo

Ms Lindiwe Ngema

035 794 1061

035 794 2395

082 511 8333

082 403 3782

Ubombo

Assistant Manager

Team Leader

Mr. Dalton Myeni

Ms Xolisile Zondi

035 595 1090

035 595 1238

071 429 9031

082 843 5640

Pongola

Assistant Manager

Team Leader

Miss Jabulisile Biyela

Mrs. Sithembile Magwaza

034 413 9800

 

072 120 6540

072 146 1876

Manguzi

Manager

Team Leader

Mr. Jezreel Govender

Ms Thembekile Shongwe

035 592 9861

035 592 9549

084 3940 554

078 194 4947

Ingwavuma

Assistant Manager

Team Leader

Mr. Bhekuzulu Xulu

Mr. Sithembiso Myeni

035 591 2109

035 591 2100

072 0855866

082 861 9441

Nkandla

Assistant Manager

Ms Nelisiwe Khumalo

035 833 7600/10

072 524 1211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL OFFICE

 

NAME AND SURNAME

 

TELEPHONE NUMBER

 

CELL PHONE NUMBER

Newcastle

Mr SF Mzelemu

034 3127 184/2513

082 3681 659

madadeni

Mrs NF Kunene

034 3143 070

073 142 8503

Utrecht

MrJB Ndima

034 3313 384

072 3965 391/ 072 8011 384

Nquthu

Mr BW Kubheka

034 2711 921

072 2778 408

Dundee

Mr SG Xaba

034 2181 313

083 2637 706

Glencoe

Ms N Masondo

034 3932 490

072 8873 367

Dannhauser

Mr M Madise

034 6212 350

084 7041 231

Osizweni

Mr SS Malinga

034 3662 611

083 7935 758 / 084 8123 291

Ekuvukeni

Mr SQ Mabuya

034 2611 525

073 3431 865 / 082 0745 756

Ladysmith

Mr HT Mchunu

036 6311 170

072 1203 541

Estcourt

Mrs Ramsoomar

036 3521 265/8

082 5814 908

Dukuza

Ms N Shabangu

034 4388 400

076 6651 412

Emnambithi

Mr MJ Mhlongo

036 6361 170

082 6627 207

Bergville

Ms GE Hlengwa

036 4481 362

083 4593 405

Weenen

Mr SA Mkhwanazi

036 3541 796

083 5872 046

Msinga

Mr SR Manana

033 3930 059

073 5007 103

Greytown

Mr KD Buthelezi

033 4171 446

079 5843 454

Kranskop

Mr MA Mathonsi

033 4441 815

072 2689 469

 

 

 

 

 

LOCAL OFFICE

 

NAME AND SURNAME

 

TELEPHONE NUMBER

 

CELL PHONE NUMBER

Camperdown

Mr S Xulu

031 7851 349

082 3903 574 / 081 4647 496

Harding

Ms Ayanda Ndlela

039 4331 291

083 7620 902

Hlanganani

Mr Hlongwane

039 8329 423

076 2080 149

Howik

Mrs R Singh

033 3302 978

083 7039 495

Impendle

Ms J Mtshali

033 9960 947

083 9572 891

Ixopo

Mr M Mdima

039 8342 160

072 3324 095

Izingolweni

Nqongo

039 5347 023 /039 5341 758

084 9098 917

Kokstad

Ms Msane

039 7273 556

083 9783 378

Mooi River

Ms N Dludla

033 2632 053

072 0471 166

New Hanover

Ms B Mchunu

033 5022 104

083 6071 982

PMB 390

Mr S Sibeko

033 2641 001 / 3

084 4750 325

Port Shepstone

Mr J Xaba

039 6884 401

082 9520 794

Phungashe

Mr T Dubazane

039 8357 253

073 1538 868

Raisethorpe

Mr C Govindsamy

033 3871 351

083 6606 993

Richmond

Ms N Dludla

033 2122 266

072 0471 166

Umzimkulu

Mr Mazibuko

039 2590 212

084 9887 889

Umzinto

Mr J Subromoney

039 9744 160/ 039 9741 501/ 039 9741 501

083 5650 234

Umzumbe

Mr T Mbhele

039 9721 647

083 3949 919

Underberg

Mr Bongani Zulu

033 7012 245

078 6515 879 / 078 206 0030

Vulamehlo

Mr Dube

039 9747 207

084 4985 718

Vulindlela

Mr M Mdima

033 3981 279

072 2005 420

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us

SASSA Head Office

SASSA House

501 Prodinsa Building

Cnr Steve Biko and Pretorius Streets

Pretoria

 

Private Bag X55662

Arcadia, Pretoria

0083

Tel: 012 400 2000 (Switchboard)

 

 

Eastern Cape

SASSA Office, BKB Building

Cnr Fitzpatrick & Merino

Road Quigney

East London

 

Private Bag X9001

Chiselhurst

East London

5200

Tel: 043 707 6300

 

Free State

African Life Building

75 St. Andrews Street

Bloemfontein

 

Private Bag X20553

Bloemfontein

9300

Tel: 051 410 8304/5

 

Gauteng

28 Harrison Street

Johannesburg

2000

 

Private Bag X120

Marshalltown

2107

Tel: 011 241 8300

 

KwaZulu Natal

1 Bank Street

Pietermaritsburg

3201

 

Private Bag X9146

Pietermaritzburg

3201

Tel: 033 846 3300

 

Limpopo

43 Landros Mare Streert

Polokwane

0699

 

Private Bag X9677

Polokwane

0700

Tel: 015 291 7400

 

Mpumalanga

18 Ferreira Street

Nelspruit

1200

 

Private Bag X11230

Nelspruit

1200

Tel: 013 754 9380

 

North West

SASSA House, University Drive

Mmabatho

2735

 

Private Bag X44

Mmabatho

Tel: 018 389 4000

 

Northen Cape

95 - 97 Du Toit Span Road

Kimberley

8300

 

Private Bag X6011

Kimberley

8300

Tel: 053 802 4900

 

Western Cape

Golden Acre, Adderley Street

Cape Town

8001

 

Private Bag X9189

Cape Town

8000

Tel: 021 469 0200

 

SASSA Branches

{googleMaps lat=-25.747101 long=28.204154 kml=https://share.sassa.gov.za/sassa/kml/Local_Office_March2013.kml width=100% height=400 zoom=8}

Subcategories

 • Head Office and Regional Contacts

  SASSA HEAD OFFICE
  SASSA HOUSE
  501 Prodinsa Building
  Cnr Steve Biko and Pretorius Streets
  Pretoria
   
  Private Bag X55662
  Arcadia
  Pretoria
  0083
   
  Tel: 012 400 2000 (Switchboard)
  Website: www.sassa.gov.za
   
  EASTERN CAPE 
  BKB Building
  Cnr Fitzpatrick and Merino Road
  Quigney
   
  Private Bag X9001
  Chiselhurst
  East London
  5200

  Tel: 043 707 6300
  Fax: 043 707 6487
   
  FREE STATE
  African Life Building
  75 St. Andrews Street
  Bloemfontein
   
  Private Bag X20553
  Bloemfontein
  9300

  Tel: 051 410 0804/5
  Fax: 051 409 0862
   
  GAUTENG 
  28 Harrison Street
  Johannesburg
  2000
   
  Private Bag X120
  Marshalltown
  2107
   
  Tel: 011 241 8300
  Fax: 011 241 8305
   
  KWAZULU NATAL
  1 Bank Street
  Pietermaritzburg
  3201

  Private Bag X9146
  Pietermaritzburg
  3201
   
  Tel: 033 846 3300
  Fax: 033 846 9595

  LIMPOPO
  43 Landros Mare
  Polokwane
  0699
   
  Private Bag X9677
  Polokwane
  0700
   
  Tel: 015 291 7400
  Fax: 015 291 7416
   
  MPUMALANGA
  18 Ferreira Street
  Nelspruit
  1200

  Private Bag X11230
  Nelspruit
  1200
   
  Tel: 013 754 9428
  Fax: 013 754 9501

 • Disclaimer
 • Sitemap

SASSA Events

July 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

PAIA Details